30 let poté - 30 let SVOBODY

Program připravovaného projektu

Společnost 89 připravuje na rok 2019 spektrum akcí, které budou na minulý projekt z roku 1999 volně navazovat. Připravované akce budou akcentovat současnost, včetně plusů a mínusů, které nám
30 let života po Sametové revoluci "nadělil".

Hlavním cílem připravovaných akcí od 11. 11. do 17. 11. 2019 je připomenutí společenských změn nastartovaných událostmi 17. listopadu 1989, včetně jejich aktuální projekce do současnosti.

Myslíme si, že možná nyní, více než kdy jindy, je důležité si jako společnost uvědomit, že svoboda není samozřejmostí, ale že je především odpovědností za činy současné i budoucí.

Přesto, i v této napínavé době, chceme oslavovat a radovat se z toho, že nežijeme v násilné diktatuře a informačním inkubátoru, ale že můžeme svobodně cestovat, můžeme se vzdělávat kdekoliv na světě, můžeme podnikat a obchodovat s celým světem, můžeme se svobodně sdružovat a realizovat svoje nápady a sny...
a to skutečně není málo...

 1) Konference 14. 11. - 15. 11. 2019

Společnost 89 připravuje ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
a Karlovou Univerzitou konferenci s názvem
"30 let poté - 30 let SVOBODY".

Účast na konferenci přislíbily významné mezinárodní i domácí osobnosti. Spektrum pozvaných hostů konference se nezúží jen na politiky a mediálně známé osobnosti. Osloveny jsou také osobnosti
z řad akademické obce, hospodářské sféry, samosprávy, kultury
i občanských aktivit z České republiky i ze zahraničí.

Vzhledem k tomu, že konference je časově omezená, Společnost 89 chce obsáhnout další témata a oblasti, které považuje za zajímavé a hodné pozornosti v televizních besedách a radiofórech, realizovaných ve spolupráci s mediálními partnery.

2) Křest knihy "Sto studentských (r)Evolucí" po 30 letech

V kultovních prostorách klubu Rock Café na Národní třídě v Praze proběhne slavnostní křest další části knihy "Sto studentských revolucí" dokumentující život valné části bývalých studentských aktivistů v průběhu listopadových událostí a jejich další osudy specifickou technikou "oral history".

Celkem bude kniha obsahovat 100 autentických rozhovorů s bývalými studenty, 3 díly, cca 1 800 stran. Kniha vyjde v listopadu 2019 v nakladatelství Academia, autor Miroslav Vaněk.

3) Česká televize, spontánní názory, upoutávka 1. 2. 2019 - 17.11. 2019

Ve spolupráci s ČT a ČRo bude zveřejněna série rozhovorů z různých sociálních skupin v ČR i v zahraničí, jako zajímavá sonda vývoje názorů na uplynulých 30 let. 89 hostů - budou tehdejší aktéři z obou stran pomyslné barikády. Osobnosti veřejného života. Lidé z ulice. Dnešní studenti. Z těchto rozhovorů vznikne autentická kniha. 

4) Vernisáž a výstava fotografií 11. 11. 2019

Vernisáž fotografů 30 let poté - 30 let SVOBODY

Cca 8 fotografů představí svoji osobní fotografickou výpověď jak "cítí chuť svobody" po 30 letech včetně jejich "vizuálního" názoru na současnost ve všech oblastech společenského života. 

5) Slavnostní koncert České filharmonie, 14. 11. 2019

Ve spolupráci s Českou filharmonií Společnost 89 připravuje v sále Rudolfina koncert vážné hudby, na němž zazní díla B. Martinů, D. Šostakoviče a L. van Beethovena.

Společnost 89 bude zvát mimo jiné zástupce mediálních a komerčních partnerů, jako poděkování za podporu projektu 30 let poTé - 30 let SVOBODY. Po slavnostním koncertě proběhne v přilehlých prostorách recepce.

6) Koncert 16. 11. 2019, Václavské náměstí

Jednou z hlavních akcí projektu se stane společný podvečer pro všechny občany na Václavském náměstí, jehož vyvrcholením bude podvečerní koncert laděný v odlehčeném duchu jako nepřímá reminiscence na "Koncert pro všechny slušný lidi" z roku 1989. 

7) Happening 15. - 16. 11. 2019, Václavské náměstí

Po velkém úspěchu u veřejnosti z roku 1999 opět plánujeme uskutečnit happening "retro" aktivit, které ukazují zvláštnosti a absurdity "Socialistické reality" do roku 1989. Do realizace budou zapojeni dnešní studenti, jež si tímto způsobem připomenou a prožijí atmosféru, kterou neměli možnost zažít.

Součástí happeningu bude také zóna youtuberů, kteří osloví mladou generaci skrze svá jednotlivá vystoupení a spustí interaktivní hru jejíž vyvrcholení se odehraje v předvečer koncertu.

V rámci recese by se na několik hodin mohli mediální partneři ČT a ČRo stát normalizačními médii jako ilustrace nesmyslnosti totalitního režimu.

8) Dokument o světových a evropských událostech před a po roce 1989

Téměř po třiceti letech se zdá, že získat svobodu bylo jednoduché. Nazvali jsme to Sametovou revolucí, ale všude tomu tak nebylo. I naše generace zapomíná. Ví snad někdo z dnešních studentů kdo to byl Honecker nebo Ceaucescu. Pokud neznáme vlastní historii budeme možná stejné chyby opakovat.

Čtyřicet let totality, která skončila během téměř jednoho roku je fakt, který bychom si měli připomínat. Před dvaceti lety se Společnosti 89 podařilo v Praze uspořádat unikátní setkání všech světových politiků té doby. Pod názvem 10 let poté. Nikde v žádné jiné zemi se něco podobného nepovedlo.

Ve spolupráci s ČT, celou tuto dobu zdokumentujeme ať již filmovým nebo televizním mezinárodním dokumentem. Víme, že existují dobové záznamy té doby, které posbíráme ve všech bývalých socialistických satelitech. Předpokládáme, že se bude jednat o tři díly - tedy 3x45 minut, které zmapují rok 1989, 1999, a rok 2019.

9) Vzpomínkové zastavení, 17. 11. 2019

Položením kytice a zapálením symbolické svíčky u památníku na Národní třídě vyvrcholí důstojné připomenutí studentské demonstrace 17. listopadu 1989.

10) Mediální prezentace projektu 30 let poté - 30 let SVOBODY

Jedním z hlavních předpokladů úspěšné realizace projektu je aktivní podpora veřejnosti, která může být získána pouze pomocí široké prezentace projektu v médiích.

Projektem chceme oslovit cílové skupiny napříč věkovým, sociálním i ekonomickým spektrem.

Primárními komunikačními kanály budou mediální partneři projektu Česká televize, Český rozhlas, média vydavatelství Economia, Forbes, DVTV, Seznam, Aktualne.cz. Taktéž budou využita outdoorová média.

Samozřejmostí v rámci komunikace projektu a jejích partnerů bude akcent na sociální a on-line média, která v roce 1999 prakticky neexistovala a neměla takový vliv na komunikaci jako v současné době.