Program listopadu 2019

1) Konference ÚSD, ÚSTR a Akademie věd České republiky

6. - 8. 11. 2019

Listopadový program by měla odstartovat zahajovací konference složená z několik známých osob například z Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky nebo Ústavu pro studium totalitních režimů a společně započnou diskuzi o porovnání a zhodnocení různých aspektů, které se v České republice potažmo v bývalém ČSSR odehrály. Ideově celou diskuzi povede ředitel ÚSD Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. současně ,,jeden z bývalých studentských vůdců z roku 1989".   

2) ''Rock'' po listopadu 1989, 30 let POTÉ

12. 11. 2019

V rámci organizačního bloku pana Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.  je naplánována rovněž výstava a šňůra koncertů s názvem ,,Rock na hudební scéně - 30 let po revoluci''.

První koncert by se měl uskutečnit v Pop muzeu v Praze pod staronovým názvem - Koncert pro všechny ,,neslušný'' lidi. Mezi pozvanými kapelami jsou např. Čistírna pokaždé jinak, Plexis, Našrot, The Agony, atd.

Akce by měla být zajímavá jak pro studenty současné i bývalé, ale i pro celou veřejnost a fanoušky této hudební scény.

Druhou částí této části projektu je již zmíněná zajímavá výstava plakátů a artefaktů z porevolučního období.

3) Křest knihy ,,Sto studentských (r)Evolucí" po 30 letech

13. 11. 2019

V Praze je plánován slavnostní křest další části knihy ,,Sto studentských revolucí" dokumentující život valné části bývalých studentských aktivistů v průběhu listopadových událostí a jejich další osudy specifickou technikou ,,oral history". 

Celkem bude kniha obsahovat 100 autentických rozhovorů s bývalými studenty. Vydání knihy se symbolicky plánuje na listopad 2019, vybraným autorem se stal ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., který rovněž povede celý křest této knihy. 

10 let POTÉ


4) Konference s názvem: 30 let POTÉ - 30 let SVOBODY

14. 11. - 15. 11. 2019

V rozmezí dvou dnů se plánuje ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Karlovou Univerzitou uspořádat konferenci s názvem ,,30 let POTÉ - 30 let SVOBODY".

Byly osloveny významné mezinárodní i domácí osobnosti. Spektrum pozvaných hostů konference se nezúží jen na politiky a mediálně známé osobnosti. Osloveny jsou také osobnosti z řad akademické obce, hospodářské sféry, samosprávy, kultury i občanských aktivit z České republiky i ze zahraničí. 

10 let POTÉ

5) Happening pro širokou veřejnost na Václavském náměstí

16. - 17. 11. 2019

Jedna z částí programu s názvem Happening zaznamenala u veřejnosti v roce 1999 v projektu ,,10 let POTÉ'' obrovský úspěch. Na základě tohoto faktu se opět plánuje tuto retrospektivní událost zařadit i do aktuálního programu 30 let POTÉ - 30 let SVOBODY. Stejně jako v původním projektu, tak i tentokrát je v plánu připravit spoustu "retro" aktivit, které ukazují zvláštnosti a absurdity "Socialistické reality" do roku 1989 ovšem nyní také z části za pomocí moderních technologií. 

10 let POTÉ

6) Vzpomínkové zastavení 17. listopadu 2019

17. 11. 2019

Položení kytice a zapálením symbolické svíčky u památníku na Národní třídě.

7) Koncert na Václavském náměstí

17. 11. 2019

K vyvrcholení celého projektu je naplánováno uskutečnit společný podvečer pro všechny občany v horních prostorech Václavském náměstí. Koncert by měl být laděný v odlehčeném duchu jako nepřímá reminiscence na ,,Koncert pro všechny slušný lidi" z roku 1989.

 10 let POTÉ

8) Dokument o světových a evropských událostech před a po roce 1989 ve spolupráci s Českou televizí


Jedním z hlavních předpokladů úspěšné realizace projektu je aktivní podpora veřejnosti, která může být získána pouze pomocí široké prezentace projektu v médiích.

Projektem chceme oslovit cílové skupiny napříč věkovým, sociálním i ekonomickým spektrem.

Mezi primárními komunikačními kanály jsou osloveny mediální partneři projektu například Česká televize, Český rozhlas, média vydavatelství Economia, Forbes, DVTV, Seznam, Aktualne.cz. Taktéž budou využita outdoorová média.

Samozřejmostí v rámci komunikace projektu a jejích partnerů je akcent na sociální a on-line média, která v roce 1999 prakticky neexistovala a neměla takový vliv na komunikaci jako v současné době.