Schedule during the year 2019

Enter your text here...

1) Česká televize, upoutávky, spontánní názory 

Jaro 2019 - 17. 11. 2019

Ve spolupráci s ČT a ČRo bude zveřejňována série rozhovorů vytipovaných osobností z různých sociálních skupin v ČR i v zahraničí - jako zajímavá sonda vývoje názorů na uplynulých 30 let. Osloveni budou aktéři z obou stran pomyslné barikády. Osobnosti veřejného života. Lidé z ulice. Dnešní studenti.

2) Výstavy fotografií 

Jaro 2019 - 17. 11. 2019 


Fotografové,  osobitě zdokumentují oslovené osobnosti. Představí tak svůj originální "vizuální" názor. 

3) Aplikace, didaktická pomůcka o roku 1989

Jaro 2019 - 17. 11. 2019  

K projektu 30 let SVOBODY budou vytvořeny 2 mobilní aplikace. Aplikace budou mít jak informativní, tak zábavnou a zejména edukativní funkci.

Pomocí mobilních aplikací přiblížíme téma Sametové revoluce a totalitního režimu mladé generaci. Mobilní aplikace jsou interaktivní a mohou sloužit jak učitelům, tak žákům jako didaktická pomůcka.